• 023-5123920
  • Ouder portaal
  • NL
  • Zoeken

Stageplaatsen

Je kan bij ons met de beroepsopleidende leerweg (BOL- leerroute) worden opgeleid tot gekwalificeerd pedagogisch medewerker. We werken nauw samen met het Nova College. Je loopt stage op een vaste groep en een ervaren pedagogisch medewerker begeleidt je en houdt goed contact met de coördinator op school.

Je kan ook een leerwerktraject bij ons volgen. Het gaat hierbij om de opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Je gaat dan één dag per week naar school en werkt minimaal 3 dagen per week als pedagogisch medewerker in opleiding. Je wordt begeleid door een ervaren pedagogisch medewerker. Kijk voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden op novacollege.nl.