• 023-5123920
 • Ouder portaal
 • NL
 • Zoeken

FAQ

Categorie filter

 • Vanaf wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

  Je kan je (aankomende) kind op ieder moment aanmelden.

 • Moet ik inschrijfkosten betalen?

  Nee, wij vragen geen inschrijf- of administratiekosten.

 • Wanneer krijg ik een bevestiging van mijn aanmelding/inschrijving?

  Je krijgt binnen een week na aanmelding een bevestiging.

 • Wanneer krijg ik te horen of mijn kind geplaatst kan worden?

   Afdeling plaatsing neemt contact met je op zodra wij een plaats kunnen aanbieden. Wanneer je kind gebruik kan gaan maken van de opvang is moeilijk in te schatten omdat dit van veel factoren afhangt. In geval van kinderdagopvang de leeftijd van het kind, de gewenste opvanglocatie(s) en de gewenste opvangdagen. Voor zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang is dat ook de gewenste startdatum. Wanneer je bijvoorbeeld flexibel kunt zijn qua opvangdagen is er kans dat je sneller in aanmerking komt voor een plaats. Zodra wij een aanbod kunnen doen, nemen wij contact met je op. Natuurlijk kunt je ons altijd bellen om te informeren hoe op dit moment de stand van zaken is. telefoonnummer (023)- 512 39 23 of via de e-mail op adres: plaatsing@kinderopvanghaarlem.nl.

 • Wat kan ik doen om sneller een plaats te krijgen?

  De drukke dagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Woensdag en vrijdag zijn minder druk. Als je flexibel kan zijn qua dagen en geen voorkeur hebt voor een specifieke locatie, dan is plaatsing vaak eerder mogelijk.

 • Mijn kind staat op de wachtlijst, maar ik wil de gegevens wijzigen, kan dat?

  Ja, je kan de wijziging per mail of telefonisch aan ons doorgeven.

 • Hoe komt het dat mijn kind al lang staat ingeschreven en andere kinderen wel geplaatst worden?

  Kinderen worden geplaatst volgens de regels van het plaatsingsbeleid. In het plaatsingsbeleid zijn voorrangsregels opgenomen. Kinderen kunnen daardoor voor gaan op eerder ingeschreven kinderen. Voorbeelden van voorrang : tweede en volgende kinderen uit één gezin of kinderen die doorstromen van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang.

 • Hoe kan ik een wijziging van opvangdagen doorgeven?

  Je kan de wijziging telefonisch of per mail aan ons doorgeven.

 • Af en toe heb ik extra opvang nodig, hoe regel ik dat?

  We noemen dit incidentele opvang en je kan dit aanvragen bij de pedagogische medewerkers op de groep. Wij factureren de extra afgenomen dagen per maand of je zet hiervoor het opgebouwde ruiltegoed in. Een incidentele opvang dag wordt, als er een plek beschikbaar is, uiterlijk 2 weken voor de extra dag toegezegd door de betreffende locatie. De termijn van 2 weken geldt zowel voor de KDV als de BSO tijdens schooldagen. Voor extra opvang voor de BSO in de vakantieweken geldt een termijn van 4 weken.

 • Hoe kan ik opzeggen en wat is de opzegtermijn?

  Wanneer je wilt opzeggen dan kan dit per e-mail. We hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Wil je je pakket aanpassen, dan is dit alleen mogelijk per 1 januari van elk kalenderjaar. Geef de wijziging uiterlijk 1 december aan ons door.

 • Wat is het verschil tussen een annulering en een opzegging?

  Er is sprake van een annulering als je de plaats (geheel of gedeeltelijk) annuleert vóór de officiële plaatsingsdatum. Aan een annulering zijn kosten verbonden (zie onze leveringsvoorwaarden). Van een opzegging is sprake als uw kind al opgevangen wordt en je de plaatsing (geheel of gedeeltelijk) beëindigt.

 • Als ik mijn baan kwijt raak, heb ik dan nog recht op kinderopvangtoeslag?

  Werk je in loondienst en stop je met werken of word je werkeloos? Of stopt je eigen onderneming? Dan heb je nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Daarna zijn een aantal situaties mogelijk. Als je bijvoorbeeld minder opvanguren afgenomen hebt dan het aantal uren waar je recht op hebt, dan mag je de uren die je over hebt ook na deze 3 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. Bekijk op de site van de belastingdienst welke situatie voor jou geldt.

 • Als mijn kind 4 jaar wordt en het kinderdagverblijf gaat verlaten, moet ik dan de plaats opzeggen?

  Nee, de plaats eindigt automatisch op de eerste vervaldatum na zijn/haar vierde verjaardag. Als je kind nog niet op de basisschool kan beginnen is het mogelijk om je kind nog wat langer op het kinderdagverblijf te laten blijven. Wij informeren je tijdig over deze mogelijkheid. (9 maanden voor het bereiken van de vierjarige leeftijd).

 • Is er een wenperiode?

  Ja, we besteden tijd en aandacht aan het wennen op de opvang. We maken afspraken tijdens het kennismakingsgesprek.

 • Is opvang tijdens marge- en studiedagen van school inbegrepen bij mijn contract op de BSO?

  Ja, bij het all-in pakket en schoolweken pakket is dit inbegrepen.

 • Hoe betaal ik de kosten voor de opvang?

  Je ontvangt maandelijks een factuur en betaalt met automatische incasso. Het bedrag wordt altijd de eerste werkdag van de maand afgeschreven. De kinderopvangtoeslag ontvangt je eerder. Bijvoorbeeld de toeslag voor de maand mei ontvang je rond 20 april.

 • Ontvang ik een jaaropgaaf van jullie?

  Ja, je ontvangt van ons jaarlijks in de 2e helft van februari een jaaropgave.

 • Zijn luiers en voeding inbegrepen bij de prijs?

  Ja, dat is inbegrepen.

 • Op mijn factuur staat soms 0,5 bij een dag, wat betekent dit?

  Dit betekent dat er een halve maand in rekening wordt gebracht.

 • Moet ik betalen als de opvang op een feestdag gesloten is?

  Ja, de feestdagen worden ook in rekening gebracht. Je kan deze dagen wel opnemen in het ruiltegoed.
  In de buitenschoolse opvang kijken wij of een feestdag in een schoolweek valt of in een vakantieweek. Valt de feestdag in een gewone schoolweek dan zien wij dat als een schooldag en brengen wij de uren in rekening die u anders ook zou betalen (dus vanaf einde schooltijd tot sluitingstijd van de buitenschoolse opvang). Valt de feestdag in een schoolvakantieweek, dan brengen wij een vakantiedag in rekening (van 08.00 uur tot 18.30 uur).

 • Hoe maak ik een ouderportaal account aan?

  Nieuwe ouders: Na ontvangst van je getekende contract ontvang je een mail met uitleg over het aanmaken van een account voor het ouderportaal. Je ontvangt een debiteurennummer en een registratiewachtwoord. Met deze 2 gegevens kan je inloggen op het ouderportaal. Zittende ouders: je hebt een debiteurennummer en een registratiewachtwoord van ons ontvangen. Met deze gegevens kan je inloggen op het ouderportaal. Let op bij het kopiëren en plakken van het wachtwoord, de punt moet je NIET mee kopiëren. Lukt het inloggen nog steeds niet, mail dan naar plaatsing@kinderopvanghaarlem.nl of bel: 023-5123923, wij helpen je.

  Geen accountgegevens ontvangen? Mail ons: plaatsing@kinderopvanghaarlem.nl, we sturen ze je nogmaals toe. Per debiteur kan slechts 1 account aangemaakt worden.

 • Hoe log ik in op de app van Kinderopvang Haarlem?

  De app is te vinden op Google Play en de App-store en heet “Flexkids Ouderapp”:
  Google Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flexkids.ouderapp&hl=nl 
  App store (Apple): https://appsto.re/nl/EwFkcb.i 
  Voor het inloggen op de app heb je dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord nodig als het ouderportaal.

 • Wat is de pincode om de app te activeren?

  De pincode is 2032.

 • Waar moet ik mijn kind een dag afmelden?

  Je kan je kind alleen afmelden in het ouderportaal of de app.

 • Hoe kan ik een dag afmelden?

  Je kan een dag minimaal 4 kalenderdagen van te voren afmelden (voor 23:59 uur). Ook feestdagen kan je zelf afmelden. Je kan geen deel van een dag afmelden. Je moet voor BSO als VSO beiden apart afmelden. Het afmelden van dagen is alleen mogelijk voor reguliere opvang. Er is geen tegoed mogelijk voor ingezette incidentele opvanguren.

 • Ik heb per ongeluk een dag afgemeld die ik niet af had moeten melden. Wat moet ik doen?

  Meld het bij de medewerkers van de groep en zij zorgen ervoor dat het hersteld wordt.

 • Telt het weekend mee voor het afmelden en dus voor opbouwen van ruiltegoed? (4 dagen van te voren)

  Ja, het weekend telt ook mee.

 • Klopt het dat ik voor afmelding van mijn kind op nationale feestdagen ook ruiltegoed ontvang?

  Ja, dat klopt. Indien u bijvoorbeeld de maandag in uw contract heeft, kunt u uw kind afmelden voor tweede paasdag. U ontvangt daarvoor ruiltegoed. U kunt deze afmelding maximaal 3 maanden van te voren doen omdat ruiltegoed 3 maanden geldig is vanaf de datum van afmelding. De uren van collectieve sluitingsdagen zijn niet in het contract opgenomen en kunt u niet afmelden. U zult hiervoor geen ruiltegoed ontvangen.

 • Hoe lang en wanneer is het tegoed geldig?

  Het tegoed is maximaal 3 maanden geldig. De termijn start op de dag van afmelden. Tip: plan slim als je tegoed eerder ingezet moet worden of juist niet. Het tegoed is kindgebonden. Het kan niet ingezet worden voor broertjes/zusjes. Het tegoed is opvangsoort gebonden. Het tegoed uit de dagopvang kan niet gebruikt worden in de buitenschoolse opvang en andersom. Het tegoed is na de einddatum plaatsing niet meer in te zetten. Het niet gebruikt tegoed kan niet gerestitueerd worden.

 • Hoe zie ik wat ik nog aan ruiltegoed heb staan?

  Het totaaloverzicht tegoed is zichtbaar in het ouderportaal, niet in de app.

 • Hoe kan ik mijn tegoed inzetten?

  Je kan dit regelen bij de pedagogisch medewerkers van de groep. Zij controleren de bezetting op de groep. De pedagogisch medewerkers zetten de extra opvang in het systeem. Zelf inplannen is helaas niet mogelijk. Het tegoed is in te zetten voor zowel hele als halve opvangdagen op alle dagen van de week. Het tegoed is alleen in te zetten als er voldoende uren in het tegoed zitten. Extra opvangdagen deels vanuit het tegoed en de rest tegen bijbetaling is niet mogelijk. Het tegoed is ook in te zetten voor opvang tijdens schoolvakantiedagen ongeacht de pakketkeuze. Extra opvang toch niet nodig? De ingezette uren uit het tegoed kunnen helaas niet meer teruggegeven worden.