Wet Kinderopvang

De Wet Kinderopvang verdeelt de kosten van kinderopvang over 3 partijen:
  • De overheid vergoedt een deel van de kosten via de kinderopvangtoeslag aan ouders.
  • Werkgevers betalen verplicht mee via een toeslag op het werkgeversdeel van de WW premie. 
  • Ouders betalen een eigen bijdrage.

Het uitgangspunt is dat overheid, werkgevers en ouders elk een derde deel van de kosten betalen.

Het systeem is als volgt:

  • De ouder sluit een contract met de kinderopvangorganisatie en betaalt de rekening.
  • De ouder vraagt bij de belastingdienst de kinderopvangtoeslag aan om een deel van de kosten vergoed te krijgen. 
Voor het aanvraagformulier "kinderopvangtoeslag" en informatie over de hoogte van de kinderopvangtoeslag kunnen ouders terecht bij de Belastingdienst / Toeslagen (tel. 0800-0543 of via www.toeslagen.nl.). Uitgebreide informatie over de kinderopvang is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl (op de home pagina onder de rubriek "Familie, jeugd en gezin ").