Landelijke register kinderopvang

Alléén opvang in een kindercentrum dat is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang komt voor vergoeding in aanmerking!

Alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem zijn geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. Elk kindercentrum heeft een eigen registratienummer, zie daarvoor het overzicht.

Om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag moet u vanaf 1 januari 2011 het registratienummer van het kindercentrum waar uw kind naartoe gaat doorgeven aan de belastingdienst.