Kinderopvangtoeslag

De tarieven van Kinderopvang Haarlem zijn bruto tarieven. Een deel van de opvangkosten wordt via de kinderopvangtoeslag aan u vergoed. Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl. U kunt daar ook een proefberekening aanvragen. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD op de site van de belastingdienst. Wij adviseren u om de informatie op deze site goed te lezen! Wij adviseren u om de informatie op deze site goed te lezen!

-Toeslagtabel 2017

-Toeslagtabel 2016

 Hieronder vermelden wij een aantal belangrijke voorwaarden die door de overheid zijn vastgesteld m.b.t. de kinderopvangtoeslag:

  • De toeslag wordt uitbetaald tot een maximum uurtarief. In 2017 is dit maximum uurtarief € 7,18 voor de dagopvang en € 6,69 voor de voor- en buitenschoolse opvang. Kosten boven dit uurtarief komen niet voor toeslag in aanmerking en betaalt u helemaal zelf.
  • Het aantal opvanguren waarvoor u toeslag kunt krijgen is gekoppeld aan het aantal werkuren van de ouder die het minst werkt. Er geldt een norm van 140% bij de dagopvang en 70% bij de voor- en buitenschoolse opvang. Een voorbeeld: Ouder één werkt 36 uur en ouder twee werkt 24 uur. zij hebben 1 kind in de dagopvang. In deze situatie kunt u toeslag krijgen voor gem. 33,6 uur per week (24 uur x 140%). Als het kind naar de nso gaat, is dat gemiddeld 16,8 uur per week (24 uur x 70%).

  • Per kind komt maximaal 230 uur per maand voor toeslag in aanmerking.

  • Vraag de toeslag tijdig aan. Ouders krijgen alleen nog kinderopvangtoeslag vanaf de maand waarin de kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd tot maximaal drie maanden daaraan voorafgaan. Een voorbeeld: Uw kind gaat in januari naar de opvang, maar u vraagt de toeslag pas aan in juni. In deze situatie ontvangt u over de opvang in januari en februari geen toeslag. Zorg dus dat u tijdig de toeslag aanvraagt, want anders loopt u geld mis!

  • Als u stopt met werken of werkloos wordt, heeft u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Gaat u binnen deze 6 maanden niet werken dan heeft u geen recht meer op kinderopvangtoeslag vanaf de zesde maand en moet u de kinderopvangtoeslag stopzetten. Doe dit uiterlijk in de vijfde maand want er geldt een opzegtermijn van één maand.

  • Werkt u niet maar volgt u een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden voor toeslag in aanmerking komen. Voor meer informatie klikt u hier.

  • Werkt u of uw partner niet en re-integreert u niet naar werk? Dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Toch kan kinderopvang soms nodig zijn en in het belang zijn van u of uw kind. U kunt dan met een sociaal-medische indicatie een tegemoetkoming voor kinderopvangkosten krijgen van uw gemeente. Vraag naar de voorwaarden bij uw gemeente.