Plaatsing

Uitgangspunt is dat kinderen op volgorde van inschrijving worden geplaatst tenzij er sprake is van een voorrangsregel. Voor meer informatie over plaatsing en voorrangsregels verwijzen wij u naar het plaatsingsbeleid

Voordat u een plaatsingsaanbod accepteert is er gelegenheid om de sfeer op het kindercentrum te proeven. U kunt daarvoor een afspraak maken met de leidinggevende. Contactgegevens vindt u op de website onder "locaties".

Accepteert u het plaatsingsaanbod dan worden de plaatsingsafspraken vastgelegd in een plaatsingscontract. Op het plaatsingscontract zijn de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de Branchevereniging Kinderopvang. Op het plaatsingscontract zijn daarnaast ook de leveringsvoorwaarden van Kinderopvang Haarlem van toepassing.

Afdeling plaatsing behandelt uw plaatsingsverzoek, ook als u na plaatsing een wijziging wilt doorgeven. Er zijn echter een paar situaties die door de kindercentra zelf geregeld worden. Dit betreft:

  • incidentele opvang (als u naast uw vaste dagen af en toe een extra opvangdag nodig hebt)
  • ruiltegoed (als u een keer uw opvangdag wilt ruilen voor een andere dag) 
  • buitenschoolse opvang op een margedag van het onderwijs (als de school vanwege een studiedag of vergadering dicht is). 
  • de interne doorstroom (als een kind doorstroomt naar een volgende leeftijdsgroep) 

Een plaats in de dagopvang eindigt als uw kind 4 jaar wordt. In de buitenschoolse opvang eindigt een plaats op de eerste dag van de maand waarop uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Het is mogelijk om de plaatsing in de dagopvang met enkele maanden te verlengen. Voor informatie over deze mogelijkheid klikt u hier.