Opzeggen

Voor beëindiging van een (deel van de) plaatsingsovereenkomst geldt een opzegtermijn van 1 maand. Het wijzigen van een pakketvorm is alleen mogelijk per 1 januari van elk kalenderjaar. Geef dit dan uiterlijk voor 1 december aan ons door.

Opzeggen doet u schriftelijk bij afdeling plaatsing. Dit kan per e-mail (plaatsing@kinderopvanghaarlem.nl ) of per post.