Stages

Kinderopvang Haarlem biedt aankomende pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om via de beroepsopleidende leerweg (BOL- leerroute) opgeleid te worden tot gekwalificeerd pedagogisch medewerker. Daartoe wordt nauw samengewerkt met het Nova College.

BOL stagiairs worden op een vaste groep geplaatst. De begeleiding wordt gegeven door een ervaren pedagogisch medewerker die ook goed contact onderhoudt met de coördinator op school.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact opnemen met Eva van Wissen van Veen (tel. 023-5123931 of per e-mail e.van.wissen.van.veen@kinderopvanghaarlem.nl).