Waarom kiezen voor Kinderopvang Haarlem?

1. hoge pedagogische kwaliteit:

Kinderopvang Haarlem onderscheidt zich met goede pedagogische kwaliteit welke continu intern en extern gescreend wordt. Naast de twee interne kwaliteitsmetingen heeft ook een extern onderzoekbureau NCKO (Nederlands consortium Kinderopvang Onderzoek) de kwaliteit gemeten. De resultaten hiervan laten het beeld zien van sterke pedagogisch medewerkers die boven het landelijk gemiddelde scoren. Daar zijn wij trots op en dat willen we ook zo houden!

2. Grote organisatie:

Met 36 locaties zijn we altijd dicht bij je in de buurt, ook bij jou!

3. Flexibiliteit:

* keuze uit diverse pakketten

* ruiltegoed: Wanneer uw kind een dagje niet komt, dan spaart u dit in uw ruiltegoed, zodat u    op een later moment een dagje extra opvang kan afnemen!

* afdeling plaatsing denkt altijd met u mee! (023-5123923)

 Visie

Kinderen krijgen in onze professionele kinderopvang ontwikkelingskansen op alle gebieden in interactie met andere kinderen en hun leefomgeving. Wij dagen het kind uit tot het opdoen van nieuwe ervaringen en sluiten aan bij eventueel bestaande interesses van het kind door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten.

Zij worden hierin ondersteund door ons vakbekwaam personeel dat zich continue blijft ontwikkelen door scholing en pedagogische coaching en ondersteuning.

Ons ontwikkelingsgericht aanbod bieden wij zo flexibel mogelijk aan, rekening houdend met de wens van de ouders en de maatschappelijke context waarin de kinderopvang zich bevindt.

Met marktconforme tarieven realiseren wij een klein maatschappelijk rendement waardoor wij kunnen blijven investeren in onze kinderen, medewerkers en het aanbod voor ouders.

Onze visie is verder uitgewerkt in onze ondernemingsdoelstellingen en ons pedagogisch beleid.