Veelgestelde vragen

Inschrijven

 • Moet ik inschrijfkosten betalen?
  Nee, u hoeft geen inschrijfkosten te betalen.
 • Ik heb nog geen bevestiging van inschrijving gekregen, kan dat?
  Nee, u krijgt altijd binnen een week na inschrijving een bevestiging. Waarschijnlijk is er iets misgegaan. U kunt u (opnieuw) inschrijven via onze website.
 • Is er een minimale leeftijdseis voor het inschrijven van mijn kind voor de buitenschoolse opvang?
  Nee, u mag uw kind al inschrijven als het nog een baby is.
 • Moet ik mijn kind apart voor de buitenschoolse opvang inschrijven als mijn kind ook al staat ingeschreven voor (of al geplaatst is op) het kinderdagverblijf?
  Ja, u dient uw kind altijd apart in te schrijven voor de buitenschoolse opvang.

Wachtlijst

 • Wanneer krijg ik te horen of mijn kind geplaatst kan worden?
  Afdeling plaatsing neemt contact met u op zodra wij u een plaats kunnen aanbieden. Zolang u niets van ons verneemt, kunnen wij u helaas nog geen aanbod doen.
 • Is het zinvol om vaak te bellen om zo mijn kans op een plaats te vergroten?
  Veel bellen heeft geen zin. Kinderen worden geplaatst volgens de regels van het plaatsingsbeleid (u vindt het plaatsingsbeleid op onze website).
 • Wat kan ik doen om sneller een plaats te krijgen?
  De drukke dagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Woensdag en vrijdag zijn minder druk. Als u flexibel kunt zijn qua dagen en geen voorkeur hebt voor een specifieke locatie, dan is plaatsing doorgaans eerder mogelijk. U kunt de mogelijkheden met afdeling plaatsing bespreken.
 • Mijn kind staat op de wachtlijst, maar ik wil de inschrijfgegevens veranderen, kan dat?
  Ja, u kunt dat schriftelijk (ook per mail) doorgeven aan afdeling plaatsing die uw inschrijfgegevens aanpast. Uw inschrijfdatum blijft ongewijzigd.
 • Hoe komt het dat mijn kind al lang staat ingeschreven en andere kinderen wel geplaatst worden?
  Kinderen worden geplaatst volgens de regels van het plaatsingsbeleid. In het plaatsingsbeleid zijn voorrangsregels opgenomen. Kinderen kunnen daardoor voor gaan op eerder ingeschreven kinderen. Voorbeelden van voorrang : tweede en volgende kinderen uit één gezin of kinderen die doorstromen van het kinderdagverblijf naar de naschoolse opvang.
 • Waarom krijgt mijn kind niet automatisch een plaats op de buitenschoolse opvang als hij/zij doorstroomt vanuit het kinderdagverblijf?
  Uw kind heeft bij doorstroom voorrang maar wij kunnen een aansluitende plaatsing niet garanderen. Een plaatsing op de buitenschoolse opvang hangt af van de inschrijfdatum, de gewenste startdatum én of er plaatsen vrij zijn op de buitenschoolse opvang.

Plaatsing

 • Mijn kind is al geplaatst maar ik wil graag uitbreiding van opvangdagen (of wisseling van dagen of opvanglocatie), hoe regel ik dit?
  U kunt dit telefonisch of per mail aan afdeling plaatsing doorgeven. De datum van uw aanvraag geldt als inschrijfdatum. Omdat u bij ons al klant bent is op uw aanvraag een voorrangsregel van toepassing (zie ons plaatsingsbeleid).
 • Is er een wenperiode op het kinderdagverblijf?
  Kinderen moeten wennen als ze voor het eerst naar een kinderdagverblijf of de naschoolse opvang gaan. In overleg met de ouders bouwen we dit geleidelijk en zorgvuldig op. Het wennen gebeurt zoveel mogelijk voor de officiële plaatsingsdatum. Als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij een last-minute plaatsing), vindt het wennen geheel of gedeeltelijk plaats na de plaatsingsdatum.
 • Mijn kind is geplaatst voor een aantal vaste dagen. Af en toe heb ik extra opvang nodig, hoe regel ik dit?
  We noemen dit incidentele opvang en u kunt dit aanvragen bij de pedagogische medewerkers op de groep van uw kind.

Annuleren en opzeggen

 • Is er een opzegtermijn?
  De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Er kan niet van de opzegtermijn afgeweken worden.
 • Wat is het verschil tussen een annulering en een opzegging?

  Er is sprake van een annulering als u de plaats (geheel of gedeeltelijk) annuleert vóór de officiële plaatsingsdatum. Aan een annulering zijn kosten verbonden (zie onze leveringsvoorwaarden). Van een opzegging is sprake als uw kind al opgevangen wordt en u de plaatsing (geheel of gedeeltelijk) wil beëindigen.

  Let op: u ontvangt alleen kinderopvangtoeslag over de periode dat u daadwerkelijk kinderopvang afneemt. Als u binnen 1 maand voor de afgesproken plaatsingsdatum een plaats annuleert, is de hoogte van de annuleringskosten gelijk aan de verschuldigde betaling voor 1 maand opvang terwijl u geen toeslag ontvangt. De kosten kunnen dan hoog oplopen! Moet u onverhoopt annuleren (bijvoorbeeld omdat u uw baan kwijtraakt), zorg dan dat u vóór 1 maand voor de plaatsingsdatum annuleert want dan zijn de annuleringskosten maximaal € 75,-

 • Als ik wil annuleren of opzeggen, hoe regel ik dat?
  U moet dit schriftelijk (kan ook per mail) doorgeven aan afdeling plaatsing.
 • Als mijn kind 4 jaar wordt en het kinderdagverblijf gaat verlaten, moet ik dan de plaats opzeggen?
  Nee, de plaats eindigt automatisch op de eerste vervaldatum na zijn/haar vierde verjaardag. Als uw kind nog niet op de basisschool kan beginnen is het mogelijk dat uw kind nog wat langer op het kinderdagverblijf blijft. Over deze mogelijkheid wordt u tijdig (9 maanden voor het bereiken van de vierjarige leeftijd) door afdeling plaatsing geïnformeerd.
 • Als ik mijn baan kwijt raak, moet ik dan mijn plaats opzeggen?

  Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Als uw kind nog naar de kinderopvang gaat, hebt u nog recht op 6 maanden kinderopvangtoeslag. Deze 6 maanden gaan in op de eerste dag dat u niet meer werkt. Hebt u na 6 maanden nog geen werk, dan ontvang u geen toeslag meer. Let er goed op dat u op tijd uw plaats opzegt (er geldt een opzegtermijn van 1 maand).
  U kunt opnieuw toeslag aanvragen als u weer gaat werken. Voor meer informatie klikt u hier.

Facturatie en incasso

 • Buitenschoolse opvang inclusief opvang op margedagen

  De bso is inclusief opvang op margedagen. Ouders ontvangen geen aanvullende factuur.
  Het tarief voor de bso is inclusief de opvang op margedagen.

  Het aantal margedagen per school is gemiddeld 5 per jaar. In de opvanguren van een bso locatie is met deze 5 margedagen rekening gehouden. Per opvangdag is 1 margedag opgenomen. Omdat de kinderopvangtoeslag wordt berekend op basis van het aantal opvanguren loopt u dus geen toeslag mis waar u wel recht op heeft.

 • Als ik op vakantie ga, moet ik dan toch doorbetalen voor de opvang?
  Ja, u betaalt dan door. Restitutie is niet mogelijk.
 • Waar vind ik het LRK nummer dat ik nodig heb voor de kinderopvangtoeslag?
  Het LRK nummer kunt u terugvinden op het plaatsingscontract en op onze website.
 • Hoe betaal ik de kosten voor de opvang?
  U ontvangt maandelijks een factuur per post of per mail en betaalt door middel van automatische incasso. Het bedrag wordt altijd de eerste werkdag van de maand afgeschreven. De kinderopvangtoeslag ontvangt u eerder dan de datum van afschrijving. Bijvoorbeeld de toeslag voor de maand mei ontvangt u rond 20 april.
 • Ontvang ik een jaaropgaaf?
  U ontvangt jaarlijks in de 2e helft van februari een jaaropgave van de kosten in het afgelopen jaar.
 • Zijn luiers en voeding inbegrepen bij de prijs?
  Het tarief is inclusief voeding en luiers, met uitzondering van dieetvoeding.
 • Op mijn factuur staat soms 0,5 bij een dag, wat betekent dit?
  Dit betekent dat er een halve maand in rekening wordt gebracht.
 • Moet ik betalen als de opvang op een feestdag gesloten is?

  In de CAO Kinderopvang is geregeld dat medewerkers met behoud van salaris recht op verlof hebben op de volgende feestdagen:
  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede Paasdag
  • Koningsdag
  • 5 mei (1 x per 5 jaar)
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Eerste en tweede Kerstdag 

  Omdat op feestdagen - net zoals in alle andere branches - de salariskosten doorlopen, worden de uren op feestdagen in rekening gebracht. Deze uren komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. De facturatie is conform de geldende afspraken tussen de kinderopvangbranche en minister. Als de kinderopvangbranche de uren niet in rekening zou brengen, wordt het uurtarief op niet-feestdagen hoger(de salarissen moeten immers wel betaald worden) en dat is fiscaal voor ouders ongunstig.    

  Buiten sluiting op feestdagen kent Kinderopvang Haarlem ook collectieve sluitingsdagen.
  Op collectieve sluitingsdagen worden geen uren in rekening gebracht. Net als op feestdagen lopen de salariskosten door, maar de medewerkers leveren nu ook een deel van hun vakantieverlofdagen in. Dat laatste is een groot verschil met de feestdagen.

  Wat betaalt u nu concreet voor een feestdag?
  Als ouder in de dagopvang betaalt u de uren en bijbehorende dagprijs die u op andere dagen ook in rekening worden gebracht.

  In de buitenschoolse opvang kijken wij of een nationale feestdag in een schoolweek valt of in een vakantieweek. Valt de feestdag in een gewone schoolweek dan zien wij dat als een schooldag en brengen wij de uren in rekening die u anders ook zou betalen (dus vanaf einde schooltijd tot sluitingstijd van de buitenschoolse opvang). Valt de feestdag in een schoolvakantieweek: bijvoorbeeld Koningsdag en beide Kerstdagen, dan brengen wij een vakantiedag in rekening (van 08.00 uur tot 18.30 uur).

Overige vragen

 • Wat zijn de sluitingsdagen van Kinderopvang Haarlem in 2017?

  De collectieve sluitingsdagen in 2017:
  Alle kindercentra en het centraal bureau zijn op de volgende dagen gesloten:
  27, 28 en 29 december. 


Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met afdeling plaatsing via telefoonnummer 023 - 512 39 23 of via de e-mail plaatsing@kinderopvanghaarlem.nl.