Klachten

Het is altijd mogelijk dat een ouder niet tevreden is over onze dienstverlening. Dat horen wij graag omdat het voor ons waardevolle informatie is om onze dienstverlening te verbeteren. Klachten kunnen besproken worden met de betrokken medewerker. Vaak leidt een open gesprek al tot een passende oplossing. Als dit niet leidt tot een oplossing of de ouder wilt de klacht niet met de betrokken medewerker bespreken dan kan de ouder de klacht ook bespreken met de (adjunct) clustermanager. De interne klachtenregeling is dan van toepassing.

Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing dan kan de ouder de klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator van Kinderopvang Haarlem. Hiervoor is een klachtenformulier beschikbaar. Het formulier kunt u hier invullen.

Als de afhandeling van de klacht door Kinderopvang Haarlem geen bevredigende oplossing of uitkomst biedt, kan de ouder de klacht ook kenbaar maken bij de Geschillencommissie. Voorwaarde is wel dat de klacht eerst aan Kinderopvang Haarlem is voorgelegd. De geschillencommissie is bereikbaar op telefoonnummer (070) 310 53 10. Meer informatie  is ook beschikbaar op www.degeschillencommissie.nl.