De meest gestelde vragen over het ruiltegoed

In onderstaande bijlage is het ruiltegoed kort uitgelegd. Mocht u andere vragen hebben, dan hebben we de meest gestelde vragen hieronder vermeld.  

 

 

 • Het lukt me niet om me aan te melden bij het ouderportaal. Wat kan ik doen?

  Nieuwe ouders: Na ontvangst van uw getekende contract ontvangt u een mail van afdeling plaatsing met de instructie hoe u een account kunt aanmaken voor het ouderportaal. U ontvangt een debiteurennummer en een registratiewachtwoord. Met deze 2 gegevens kunt u inloggen.

  Zittende ouders: U heeft van afdeling plaatsing per mail een debiteurennummer, registratiewachtwoord en een uitleg gekregen. Met deze gegevens kunt u zich aanmelden.  

  Algemeen: Het gaat wel eens verkeerd met het kopiëren en plakken van het wachtwoord, hierbij moet u de punt niet mee kopiëren.

  Lukt het inloggen nog steeds niet, mailt u dan met plaatsing@kinderopvanghaarlem.nl of bel: 023-5123923.

 • Ik heb per ongeluk een dag afgemeld die ik niet af had moeten melden. Wat moet ik doen?

  Mocht dit zijn gebeurd, neemt u dan contact op met uw locatie, zodat zij het verder kunnen opnemen binnen onze organisatie om het voor u te laten herstellen. Dit is door u of door de locatie zelf helaas niet te herstellen. We willen u vragen geen dagen als proef af te melden om te proberen wat er dan gebeurt. Bij twijfel over afwezigheid, meld uw kind dan nog niet af. Meld uw kind af als u zeker weet dat uw kind de betreffende dag niet zal komen.

 • Waar moet ik mijn kind een dag afmelden en hoe zet ik mijn ruiltegoed in?

  U kunt uw kind alleen afmelden via het ouderportaal of de app. U kunt uw ruiltegoed alleen inzetten bij de pedagogisch medewerker op de groep.

 • Telt het weekend mee voor het afmelden en dus voor het opbouwen van ruiltegoed? (4 dagen van te voren)
  Ja, het weekend telt ook mee.

   

 • Wat is de pincode om de app te activeren?

  De pincode is 2032.

 • Klopt het dat ik voor afmelding van mijn kind op nationale feestdagen ook ruiltegoed ontvang?
  Ja, dat klopt. Indien u bijvoorbeeld de maandag in uw contract heeft, kunt u uw kind afmelden voor tweede paasdag (17 april). U ontvangt daarvoor ruiltegoed. U kunt deze afmelding maximaal 3 maanden van te voren doen omdat ruiltegoed 3 maanden geldig is vanaf de datum van afmelding. De uren van collectieve sluitingsdagen ( 2017: 27,28,29 december) zijn niet in het contract opgenomen en kunt u niet afmelden. U zult hiervoor geen ruiltegoed ontvangen
 • Klopt het dat, als ik mijn kind 1 dag van te voren afmeld, ik geen ruiltegoed ontvang?
  Ja, dat klopt. Als u uw kind minder dan 4 dagen van te voren afmeldt ontvangt u geen ruiltegoed. Het is daarom verstandig het ruiltegoed op te bouwen door het tijdig afmelden van (vakantie)dagen zodat u deze dagen zo nodig ook hiervoor kunt gebruiken.
 • Klopt het dat ik geen tegoed opbouw als mijn kind ziek is? Waarom krijg ik dan geen ruiltegoed of geld terug als mijn kind niet komt door ziekte?

  Ja, het klopt dat u geen ruiltegoed opbouwt als een kind ziek is. Als op het laatste moment een kind wordt afgemeld is de personeelsplanning rond en worden er kosten gemaakt.

   

 • Klopt het dat ik mijn vakantie strategisch kan afmelden zodat ik ruiltegoed heb als ik dat nodig heb?

  Ja, dat klopt. Afmelden kunt u 3 maanden van te voren doen. Stel u weet nu dat u op vakantie bent op 3 maart en u wilt een extra dag afnemen op 1 februari. U kunt dan in januari 3 maart al afmelden en deze dag aanvragen bij de pedagogisch medewerkers voor 1 februari. Indien u nog niet weet wanneer u het ruiltegoed nodig heeft, kunt u langer wachten met afmelden. Doe het wel meer dan 4 dagen van te voren om ruiltegoed op te bouwen.

 • Ik heb 6 uren in mijn ruiltegoed staan en ik wil een hele dag incidentele opvang afnemen. Nu krijg ik toch een factuur voor een hele dag. Waarom?

  Er moeten voldoende uren in uw ruiltegoed staan. Wanneer u onvoldoende uren heeft staan, ontvangt u een factuur voor de hele incidentele dag.

 • Kan ik een dagdeel afmelden (dus een halve dag) als ik hele dagen opvang in mijn contract heb (kinderdagverblijf)?

  Nee, dit kan helaas niet, gedeeltelijk afmelden kan niet. U kunt alleen een hele dag afmelden. Ouders die op woensdag of vrijdag een halve dag in het contract hebben, kunnen wel deze halve dag afmelden.

 • Ik heb eerst aan de locatie gevraagd of er een incidentele dag beschikbaar is. Deze dag hebben ze nu voor me geblokt. Pas daarna heb ik mijn dag afgemeld in het ouderportaal. Nu krijg ik wel een rekening. Hoe kan dat?

  U moet zich eerst afmelden om ruiltegoed op te bouwen, vervolgens kunt u dit ruiltegoed inzetten. Dus eerst afmelden, dan pas aanvragen.

 • Kan ik een toegezegde (goedgekeurde) incidentele dag ook nog 4 dagen van tevoren afmelden?

  Nee, dat is niet mogelijk. Wanneer er een incidentele dag is goedgekeurd, kunt u deze dag niet meer afmelden.

 • Kan ik mijn ruiltegoed inzetten van de BSO voor VSO (voorschoolse opvang)?

  Nee, het ruiltegoed is opvangsoort gebonden.

 • Kan ik het ruiltegoed van mijn oudste dochter inzetten voor een incidentele dag t.b.v. van mijn jongste dochter?
  Nee, het ruiltegoed is persoonsgebonden.

Uitleg over ruiltegoed

Kinderopvang Haarlem biedt u de mogelijkheid om ruiltegoed op te bouwen!  

Voor een korte uitleg, bekijk de animatie op ons YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/watch?v=BzTd4n-6b18&feature=youtu.be

Indien u geen gebruik maakt van de contractuele opvanguren, kunt u deze uren omzetten in een ruiltegoed. Vanuit dit ruiltegoed kunt u extra incidentele opvangdagen aanvragen. U krijgt dan geen rekening voor zover het ruiltegoed toereikend is. Is het ruiltegoed op of bevat het niet voldoende uren, dan krijgt u een rekening voor de extra incidentele opvangdagen.

Het opbouwen van ruiltegoed
Het ruiltegoed wordt opgebouwd indien u minimaal 4 dagen van tevoren een contractuele opvangdag als afwezig meldt. U dient dit te doen in het ouderportaal. In het ouderportaal kunt u ook zien hoeveel uren tegoed u heeft opgebouwd. Maar wanneer moet ik mij nu uiterlijk afgemeld hebben? Bij het bepalen van de termijn van 4 dagen kijken wij naar de eindtijd van de opvang. Dit is 18:15 uur in de dagopvang en 18:30 in de naschoolse opvang. Dus als u bijvoorbeeld de dagopvang op 23 februari wilt afmelden dan moet u voor 19 februari om 18:15 de afmelding gedaan hebben om ruiltegoed op te bouwen.

In het ouderportaal kunt u ook zien hoeveel uren tegoed u heeft opgebouwd.

Ruiltegoed is 3 maanden beschikbaar, gerekend vanaf de datum dat een dag is afgemeld. Daarna vervalt het ruiltegoed. Het opgebouwde ruiltegoed is kind gebonden, geldig voor de locatie(s) waar het kind geplaatst is en tijdens de contractperiode. Er vindt geen "uitbetaling" van opgebouwd ruiltegoed plaats, bijvoorbeeld bij beeindiging van het contract. De regels van het ruiltegoed zijn opgenomen in de algemene leveringsvoorwaarden van 2017.

Het inzetten van ruiltegoed
Indien u een extra incidentele opvangdag nodig heeft, neemt u dan contact op met de pedagogisch medewerker van de groep.

Inloggen en gebruik van het ouderportaal
Voor het afmelden van opvangdagen dient u gebruik te maken van het ouderportaal of de ouderapp.