Voorschoolse opvang

In de voorschoolse opvang worden kinderen van 4 tot en met 12 jaar opgevangen. Omdat de tijd dat een kind in de voorschoolse opvang doorbrengt kort is (circa 1 uur), kiezen we voor een locatie die het meest gunstig t.o.v. de school ligt. Meestal is dat een locatie voor buitenschoolse opvang, maar het kan ook op school zijn of op een kinderdagverblijf.

Op de voorschoolse opvang kunnen de kinderen een rustige activiteit doen en is er gelegenheid om het van huis meegenomen ontbijt op te eten. Vanaf de voorschoolse opvang wordt uw kind naar school gebracht.

Zie voor meer informatie klik hier.