Veiligheid

Als u uw kind aan de zorg van anderen toevertrouwt moet u erop kunnen vertrouwen dat uw kind in een veilige omgeving verblijft. Dat medewerkers met zorg en aandacht uw kind op een positieve wijze begeleiden, dat de accommodaties en het speelmateriaal veilig en goed onderhouden zijn en dat er toezicht is. De kinderopvang moet een veilige plek zijn waar u met een gerust hart uw kind naar toe kunt brengen. Kinderopvang Haarlem doet er alles aan om die veiligheid te bieden.

Onze medewerkers worden met grote zorg geselecteerd. Het inwinnen van referenties, het opvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en het meedraaien op de groep maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. Maar ook na aanstelling houden medewerkers elkaar scherp door feedback te geven op elkaars functioneren en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor de naleving van protocollen. Kinderen zijn kwetsbaar en voorkomen moet worden dat zij toevertrouwd worden aan personen die voor hen een risico vormen.

Ook gaat er veel aandacht uit naar de veiligheid in en rondom de accommodaties. Een aantal belangrijke aspecten:

  • De accommodaties worden gekenmerkt door een open sfeer, waarin groepsruimten overzichtelijk zijn en ouders op elk moment van de dag welkom.
  • Alle locaties beschikken over gediplomeerde bedrijfshulpverleners en op elke locatie wordt jaarlijks een onaangekondigde ontruimingsoefening gehouden.
  • Op alle locaties wordt jaarlijks een Risico Inventarisatie Veiligheid uitgevoerd om de kans op letsel door onveilige situaties te voorkomen. Daarbij gaat het niet om het uitbannen van alle veiligheidsrisico's. Kinderen hebben ruimte nodig om dingen te ontdekken en dat gaat met vallen en opstaan. Belangrijk is een goede mix tussen het bieden van veiligheid en het bieden van uitdaging en leermomenten.
  • Op alle locaties wordt jaarlijks een Risico Inventarisatie Gezondheid uitgevoerd om de kans op gezondheidsrisico's te voorkomen.
  • Elk kwartaal worden alle buitenspeeltoestellen gecontroleerd. Dit gebeurt door een extern bureau met expertise op het gebied van speeltoestellen.

Kinderopvang Haarlem kijkt kritisch naar de veiligheid en gezondheid op de locaties en pakt zaken op waar dat nodig is. Daarnaast zijn er ook inspectiediensten - zoals de GGD, brandweer en arbeidsinspectie - die meekijken en beoordelen of aan wettelijke eisen is voldaan.