Openingstijden

Kinderdagverblijven
De kinderdagverblijven zijn, buiten de erkende feestdagen, 51 weken per jaar open van 07.30 uur tot 18.15 uur. Er zijn per jaar een aantal sluitingsdagen en deze vallen altijd in de week tussen Kerst en Nieuwjaar.

Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang is, buiten de erkende feestdagen, 51 weken per jaar open tot 18.30 uur. Op schooldagen start de opvang vanaf einde schooltijd. In vakanties en op schoolvrije dagen is de opvang open vanaf 08.00 uur. Er zijn per jaar een aantal sluitingsdagen en deze vallen altijd in de week tussen Kerst en Nieuwjaar.

Voorschoolse opvang
De voorschoolse opvang is, buiten de erkende feestdagen, alleen tijdens de schoolweken open. Er wordt opvang geboden vanaf 07.30 uur tot aanvang schooltijd. Een uitzondering wordt gemaakt voor ouders die naast voorschoolse opvang ook buitenschoolse opvang afnemen. Voor deze ouders is het mogelijk om in schoolvakanties al vanaf 07.30 uur (i.p.v. 08.00 uur) gebruik te maken van de buitenschoolse opvang.

De sluitingsdagen in 2017 voor alle kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zijn:

17 april (2e Paasdag)

27 april (Koningsdag)

25 mei (Hemelvaart)

5 juni (2e Pinksterdag)

25 en 26 december (Kerst)

27, 28 en 29 december (sluitingsdagen)