Kinderopvang Haarlem maakt werk van samenwerking

Kinderopvang Haarlem werkt met veel organisaties samen om de kinderen optimale ontplooiingsmogelijkheden te kunnen bieden. Basisscholen, welzijnsorganisaties en sportverenigingen nemen daar een belangrijke plaats in.

Doorgaande ontwikkelingslijn
Verlaat een kind het kinderdagverblijf om naar de basisschool te gaan, dan stellen onze pedagogisch medewerkers een peuteroverdrachtformulier op dat - met toestemming van de ouders - doorgestuurd wordt naar de basisschool. Het overdrachtformulier maakt het mogelijk om de ontwikkeling van kinderen goed te volgen. Als er bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf bij een kind ontwikkelingsproblemen zijn gesignaleerd en de school wordt daarover geïnformeerd, dan kan de leerkracht de informatie benutten om het kind meteen vanaf de start op school goed te begeleiden.

School in de Wijk
Kinderopvang Haarlem maakt deel uit van het samenwerkingsverband "School in de Wijk". In 6 stadsdelen van Haarlem is dit samenwerkingsverband actief waarin kinderopvangorganisaties, scholen, sportverenigingen, peuterspeelzalen en welzijnsorganisaties met elkaar samenwerken. Op basis van de behoefte in de wijk wordt gezamenlijk een activiteitenaanbod georganiseerd dat de ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 12 jaar in de wijk ten goede komt. De gemeente Haarlem faciliteert dit activiteitenaanbod met subsidie. Voorbeelden van activiteiten : naschoolse activiteiten, opvoedingsondersteuning, huiswerkbegeleiding en cursussen voor ouders.
In alle samenwerkingsverbanden participeert Kinderopvang Haarlem als (mede) organisator van activiteiten en/of door het ter beschikking stellen van locaties voor wijkgerichte activiteiten.

Samenwerking met SportSupport, sportverenigingen en het CIOS
Op de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Haarlem wordt veel aan sport en bewegen gedaan. De sportactiviteiten worden georganiseerd door de medewerkers zelf of door onze samenwerkingspartners. Zo heeft Kinderopvang Haarlem bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met SportSupport. Deze Haarlemse organisatie stimuleert het sporten en laat kinderen kennismaken met diverse sporten. Daarnaast werkt Kinderopvang Haarlem samen met Haarlemse sportverenigingen waaronder HKC Korfbal, Alliance (voetbal), Sparks (honkbal en softbal), zwembad de Planeet, Kras Sport (schaatsen en zwemmen). Ook zijn er op de buitenschoolse opvang regelmatig CIOS studenten die samen met onze medewerkers sport en spelactiviteiten organiseren